'Als de wind van verandering waait, bouwen wij samen windmolens.'

Gem Consultancy

"Digitale transformaties, daar waar technologie, processen en mensen samenkomen."

We leven en werken in een wereld die steeds sneller verandert. Het hoge tempo van veranderingen wordt meestal gedreven door technologische innovatie. Hierdoor zijn organisatieveranderingen en -verbeteringen vaak ingrijpend. Ze hebben namelijk een grote impact op structuren, processen, systemen en het kloppend hart van organisaties, namelijk mensen. Gem Consultancy adviseert en faciliteert management en directies bij organisatieontwikkeling, organisatieverbetering en het definiëren en ontwikkelen van veranderprogramma’s en -projecten. Het creëren van impact is onze kracht. Wij maken gebruik van een gedegen veranderaanpak van begin tot eind om stappen te zetten richting het gewenste resultaat. Hierbij wordt een waardevolle brug gebouwd tussen de ‘harde’ en ‘zachte’ kant van de beoogde verandering. Tijdens dit proces verbinden wij verstand met gevoel, zodat er oplossingen ontstaan waar uw organisatie in gelooft en achter staat. Hierbij dragen wij ook zorg voor het behouden van de huidige kracht van de organisatie en haar mensen en datgene wat goed gaat. Gem Consultancy weet op deze manier, evenals door continue monitoring van draagvlakontwikkeling, organisaties succesvol te helpen bij veranderingen.

 • Vaardigheid #1

  Verandermanagement

 • vaardigheid #2

  Management Consultancy

 • Vaardigheid #3

  Digitalisering

 • Vaardigheid #4

  Coaching & Training

Contact