3 december 2018

Programmamanagement

Programmamanagement is een tijdelijke manier van samenwerken en besturen, gericht op het nastreven van bepaalde doelen. Meestal zijn deze gevat in onderling samenhangende projecten die bijdragen aan het verwezenlijken van de strategie van organisaties. Kort gezegd is programmamanagement een manier van (samen) werken aan een verandering die de realisatie van een of meer strategische doelen dient.

In de rol van programmamanager draag ik zorg voor:

  • Inzicht in strategie in relatie tot programmadoelen en samenhangende projecten
  • Identificeren en specificeren van relaties
  • Scherpte in de beoogde verandering
  • Bepalen benodigde middelen voor realisatie van het programma
  • Structureren van het programma
  • Aansturen en uitvoeren programma
  • Improvisatie waar nodig

Programmastructuur programmamanager leiderschap verandermanagement Gem Consultancy